Dyrekcja ALFA-KLIF ceni sobie współpracę Państwa w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych gości.

 

1.

Podmiotem utrzymującym ALFA-KLIF, zwanym dalej „Ośrodkiem ALFA-KLIF” jest Adam Gryczman i Wojciech Gryczman, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Ośrodek Wypoczynkowy KLIF Adam Gryczman”, ul. Grochowskiego 3B 75-363 Koszalin i ,,Ośrodek Wypoczynkowy KLIF I Wojciech Gryczman ”, ul. Marynarzy 8 76-034 Gąski.

 

W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały pobyt z góry przy meldunku w recepcji.
Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Opłaty uiszczane są zgodnie z cennikiem → zamieszczonym na stronie ośrodka ALFA-KLIF.

Wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek identyfikacyjnych na ręku, które upoważniają do bezpłatnego korzystania wszystkich atrakcji Ośrodka ALFA-KLIF, placów zabaw.
Domki wynajmowane są na doby hotelowe, doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

Ośrodek ALFA-KLIF w miesiącach lipiec i sierpień przyjmuje na pobyty minimum 7 dniowe, rozpoczynające się i kończące zawsze w sobotę.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres uzgodniony w dniu przyjęcia gość może zgłaszać do godziny 8.00, w dniu poprzedzającym koniec jego pobytu.
Ośrodek ALFA-KLIF uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli Ośrodek ALFA-KLIF dysponuje wolnymi pokojami jest możliwość przedłużenia pobytu. Jeżeli została zrobiona rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.

Na terenie Ośrodka ALFA-KLIF parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego Domku przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe niestrzeżone (kolejne miejsce płatne 15 PLN za dobę). Ośrodek nie odpowiada za pojazdy wprowadzone na jego teren i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) i nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.
Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku lub na terenie Ośrodka ALFA-KLIF bezpłatnie do 3 godzin po wcześniejszym zgłoszeniu się do recepcji w godzinach 7.00 – 22.00. Po upływie 3 godzin i nie zgłoszeniu się do recepcji w celu poinformowania o przedłużeniu swoich odwiedzin jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub boxu, na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

Przebywanie osoby niezameldowanej po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek, na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

 

2.

W Ośrodku ALFA-KLIF obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 22.00 do godziny 7.00.
Gość domku lub boxu nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił.
Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka ALFA-KLIF  nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek ALFA-KLIF może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
Ośrodek może odmówić przyjęcia gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyli regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka ALFA-KLIF lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka ALFA-KLIF lub innych osób przebywających na terenie obiektu.

 

3.

Każdorazowo opuszczając domek, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte w przypadku boxu, Gość powinien zabezpieczyć swój namiot, przyczepę kampingową lub campera. Wychodząc poza teren Ośrodka klucze należy pozostawić w Recepcji Ośrodka. Opłata za zagubiony komplet kluczy wynosi 300 złotych.
Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. Stosowny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości 300zł tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku lub pokoju.
Ośrodek przyjmuje zwierząt odpłatnie – cena za dobę w cenniku.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież, bieliznę suszymy na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku.
W każdym domku i pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu z przodu Ośrodka ALFA-KLIF.

 

4.

Ośrodek ALFA-KLIF świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie Recepcji w celu niezwłocznej reakcji.
Ośrodek ALFA-KLIF jest zobowiązany zapewnić gościom:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie Ośrodka ALFA-KLIF
– funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku lub pokoju
– czystość i porządek na terenie ośrodka ALFA-KLIF

5.

Rezygnacja z rezerwacji:

  • W przypadku rezygnacji z rezerwacji  zadatek nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku opłaty całego kosztu pobytu a następnie rezygnacji z niego, opłaty całego kosztu nie podlega zwrotowi.
Rezerwacja bezzwrotna – 100 % przedpłaty

Rezygnacja z rezerwacji:

  • Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata za cały pobyt z góry za pośrednictwem systemu płatności online.
    W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada.

Ośrodek  ALFA-KLIF nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez gości.
Fakt zakwaterowania w Ośrodku ALFA-KLIF jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na :utrwalanie wizerunku Gości Ośrodka ALFA-KLIF na fotografiach, publikacjach , portalach internetowych i nagraniach filmowych i wykorzystywanie utrwalonych materiałów w celach promocyjnych Ośrodka ALFA-KLIF.
Ośrodek ALFA-KLIF jest inkasentem  opłaty miejscowej ( klimatycznej) , zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.1, ust.2 i art. 19 pkt.1 lit.b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.849  ze zm.). oraz Uchwałą Rady Gminy Mielno, opłata pobierana jest przez Ośrodek w momencie zakwaterowania.